سهامداران

خانه سهامداران

سهامداران شرکت دارویی پخش رازی

 

ردیف
نام سهامدار :
درصد سهم :

۱

شرکت پخش رازی

                          ۶۴

۲

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو

                         ۳۰

۳

شرکت داروسازی جابر ابن حیان

                          ۲

۴

شرکت داروسازی اسوه

                          ۲

۵

شرکت داروسازی کیمیدارو

                           ۲

طراحی و توسعه : میلان گروپ