هیات مدیره

خانه هیات مدیره

رئیس هیات مدیره :  جناب آقای دکتر سید محمد خراسانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره : جناب آقای دکتر سید حمیدرضا جلالی

عضو موظف هیات مدیره : جناب آقای مهندس محمود نعیمی

عضو هیات مدیره  :  جناب آقای غلامرضا شکوهی

طراحی و توسعه : میلان گروپ