چشم انداز،ارزشهای محوری

خانه چشم انداز،ارزشهای محوری

شرکت دارویی پخش رازی در افق ۱۴۱۴ جزو ۱۰ شرکت برتر وارد کننده داروهای مورد نیاز کشور با برندهای مطرح خواهد بود .

ارزشهای محوری : ( Core Values)

● ارزشهای اسلامی و انسانی

● تعهد به کیفیت و تعالی به عنوان بالاترین شاخص های نظارت و ارزیابی

● تخصص محور در جهت نوآوری در منابع ، روشها و سازمان

● جلب رضایت مشتریان ، سود آوری در جهت تامین منافع ذینفعان و سهامداران

● الزام به احترام متقابل ، یادگیری مستمر و اعمال مدیریت مشارکتی

طراحی و توسعه : میلان گروپ